Tjänster


Louise Balksäter erbjuder och ger följande tjänster:

 

·   Upprättande av skattedeklarationer för Icke Residenter i Spanien

·   Skatterådgivning i samband med försäljning av fastighet

·   Skatterådgivning i samband med köp av fastighet, såsom de nödvändiga stegen                   som är viktiga att följa för att kunna utföra ett säkert köp.

·   Skatterådgivning i samband med arvskifte och gávodokument.

·   Betalning av både Statliga såväl som Kommunala Skatter.

·   Legal skatterepresentation för Icke Residenter i Spanien, detta betyder att hon                       fungerar som en kontaktperson mellan de Spanska Skattemyndigheterna och                     klienten, då hon får eventuella meddelanden och information avsedda till                             klienten utan att den behöver vara personligen i Spanien vid det tillfället.

·   Muntlig översättning av notariella dokument.

 

Dessa tjänster erbjuds utan att klienten behöver vara personligt närvarande i Spanien. Det kan även handlas om egendomar som inte enbart befinner sig på Gran Canaria utan i hela Spanien.

 

Hon har under 30 år etablerat ett nätverk med seriösa och effektiva proffs som kan erbjuda er följande tjänster:

 

·    Notarius Publicus (förberedning och upprättande av notariella dokument som Fullmakter, Lagfarter, Arvskiften, etc).

·    Advokater som pratar klientens språk (juridisk assistens, privata kontrakt, etc).

·    Banker (samarbetar närmare med tre utav bankerna, men har god kontakt med de allra flesta).

·    Revisionsbyråer (ansökan om Uppehållstillstånd, alla sorters ärenden hos Trafikmyndigheterna, Skatterådgivning för egna företagare och större företag,    bokföring, etc).

·    Försäkringsbolag (söker den mest kompletta och billigaste försäkringen)

·    Arkitekter (Byggnadsplaner, intyg, tillstånd, etc).

·    Byggmästare (All sorts renoveringsarbeten och byggarbeten med full garanti och till bästa pris).

·   Mäklare som pratar klientens språk (om klienten söker en särskild typ av egendom att köpa erbjuder hon den nödvändiga kontakten för att klienten skall kunna hitta denna egendom. På samma sätt om klienten önskar sälja)

·   Översättare och tolk (auktoriserade såväl som normala översättningar).